• การแชร์ข้อมูลใน G-Suite
  • การเข้าใช้งาน G-Suite
  • 1. เปิด Web Browser แล้วเข้าไปที่ admin.google.com
    2. จะเข้าสู่หน้า Login ให้ทำการกรอก email หรือเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”
    3. กรอกรหัสผ่านให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”
    4. พอเข้ามาแล้ว ก็จะแสดงหน้าสำหรับให้ Admin จัดการระบบต่างๆของ G-Suite